palvelut rakennus

Rakennusfysikaaliset mittaukset ja lämpökuvaus

Rakennusfysikaalisia mittauksia suoritamme ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan ja selvitämme asiakkaan kanssa ongelmapaikat ja neuvomme tarvittaessa eteenpäin.

 • Rakennusakustiset mittaukset
  • Äänimittaukset (ilmaääni, askelääni, jälkikaiunta-aika)
   Suoritetaan kaikkiin rakennuksiin paritaloista ylöspäin, rakennusvalvonta Kuopiossa osoittaa yleensä suoritettavat mittauskohdat ja -suunnat.
  • Melumittaus, jolla selvitetään muun muassa rakennukseen siirtyvää liikennemelua tai rakennuksen laitteiden aiheuttamaa melu
 • Rakennusten ilmatiiviyden määritykset
  • Rakennusten ilmatiiviys vaikuttaa energiankulutukseen, rakenteiden oikeaan kosteustekniseen toimintaan sekä asumisviihtyvyyteen. Ilmatiiviyden kertoo ns. ilmavuotoluku, mikä kuvaa rakennuksen vaipan tiiviyttä/hataruutta.
  • Suurten kohteiden tiiviysmittaus
  • Ilmavuotopaikannus, asunnon hallitsemattomien ilmavuotojen määrän ja sijainnin voi selvittää ilmatiiviyden määrityslaitteistolla sekä lämpökameralla
 • Lämpökuvaukset
  • Lämpökameran avulla voidaan selvittää kiinteistöissä rakenteita rikkomatta
   kylmävuotokohtia kuten eristevikoja, kylmäsiltoja tai epätiiviyskohtia.
   Mittausta voidaan hyödyntää esimerkiksi:
   -kiinteistöjen ja huoneistojen lämpökuvaukseen,
   -putkivuotojen paikallistamiseen,
   -lämmityskaapeleiden ja -putkistojen sijainnin määrittämiseen,
   -sähkölaitteiden ja elektronisten komponenttien tarkastamiseen, sekä
   -eläintutkimuksiin
 • Radonmittaukset
 • Rakennusten paine-eromittaukset, jolloin saadaan selville onko rakennuksen painesuhteet ilmanvaihdossa säädetty oikein.