Betonintestaus

Betonintestauspalvelut sisältävät betonirakenteiden kelpoisuus- ja hyväksyntäkokeet koekappaleilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n Rakennuslaboratorion tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Testauksessa noudatamme SFS-EN standardeja sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita.

Akkreditoidut betonintestaukset

 • Betonin puristuslujuuden määritys
 • Betonin paineellinen veden tunkeutuma
 • Betonin huokosjaon määritys (pakkasenkestävyys)
 • Betonin tiheys

Muita betonitestauksia ovat:

 • Vetolujuuden määritys
 • Absoluuttisen kosteuden määritys
 • Halkaisulujuus
 • Tartuntalujuus
 • Kloridipitoisuuden määrittäminen

Kimmovasaratestaukset:

 • Kimmovasaratestaus (lujuuden määritys, rakenteita rikkomatta)
 • Kimmovasaratestaus, kalibrointipalvelut

 

palvelut betoni finas