Palvelut

Mittaukset ja testaukset ovat perustana erilaisissa vaurioselvityksissä, valmiiden tuotteiden laadunvarmistuksessa sekä tuotekehityksessä.

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio on toiminut ammattitaidolla vuodesta 1985 lähtien. Teemme tiivistä yhteistyötä eri rakennusalan yritysten kanssa. Tarjoamme joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua. Pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan tarpeet huomioiden. 

Betonintestaus 
Betonintestauspalvelut sisältävät betonirakenteiden kelpoisuus- ja hyväksyntäkokeet koekappaleilla. Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Testauksessa noudatamme SFS-EN standardeja sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita.

FINAS palvelut etusivu turhakuva

Rakennusfysikaaliset mittaukset ja lämpökuvaus
Rakennusfysikaalisia mittauksia suoritamme ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan ja selvitämme asiakkaan kanssa ongelmapaikat ja neuvomme tarvittaessa eteenpäin.

Yhdyskuntatekniset testaukset
Laboratorio on Inspecta Sertifiointi Oy:n valvoma PANK-hyväksytty testausorganisaatio, asfaltti- ja kiviaineslaboratorio. Asiakkaita ovat mm. asfalttialan yritykset, kiviainestoimittajat ja maanrakennusliikkeet.