Laitteet

Betonitestauslaboratoriossa on useita betonintestauksessa käytettäviä laitteita, jotka soveltuvat asiakkaiden erilaisten betonituotteiden testaustarpeisiin.

betonipuristin

 

 

Rakennusfysikaalisissa mittauksissa käytettävät laitteistot soveltuvat monille eri rakennuksen tutkimuksen osa-alueelle, palveluja tarjoamme yritykselle ja yksityisille.

Tartuntavetojen suoritus

Äänimittauskalusto

3 huokosjaon maaritys 7015

Lämpökuvaus

Yhdyskuntateknisessä laboratoriossa on useita kiviainekselle / asfaltille tehtäviä testejä ja niihin soveltuvia laitteita.